Sedlářství - Kratochvíl

 
Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení:

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky internetového obchodu Sedlářství - Radek Kratochvíl, které vycházejí z příslušných ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku (elektronická pošta, telefon, fax). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.Smlouva:
Řádně ukončenou objednávkou vzniká návrh smlouvy. Smlouva vzniká až převzetím zboží. Před uskutečněním objednávky je zákazník povinen se zaregistrovat do databáze serveru Sedlářství - Radek Kratochvíl. Všechny údaje musí být vyplněny pravdivě. Tyto údaje v databázi slouží pouze pro vnitřní účely eShopu Sedlářství - Radek Kratochvíl. Místem plnění (místem dodání zboží) bude místo uvedené v registračním formuláři, pokud se kupující s prodávajícím nedohodli jinak. eShop se zavazuje odstranit registrovaného kupujícího z databáze na základě jeho písemné žádosti, a to nejpozději do pěti dnů od převzetí žádosti. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku a vyřadit kupujícího ze své databáze, pokud kupující nesplní opakovaně svůj závazek – převzetí zboží a uhrazení platby za zboží, či jinak poruší tyto obchodní podmínky či jiné normativy upravující nákup v eShopu Sedlářství - Radek Kratochvíl.

 

Odstoupení od smlouvy:

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za splnění následujících podmínek:

- zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu

- zboží musí být nepoškozené

- zboží musí být kompletní

- zboží nesmí být použité

- musí obsahovat doklad o koupi (faktura)

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné. Neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty k nám. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.Zrušení objednávky ze strany zákazníka:

Zákazník může po dobu 1 týdne od přijetí objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení se provádí pouze elektronickou poštou na adrese obchod@sedlarstvi.com. Zrušit lze buď některou z položek objednávky, nebo objednávku celou. V případě, že platba za zboží již byla provedena a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude platba převedena zpět na účet zákazníka, odkud platba přišla. Při platbě může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení.Zrušení objednávky ze strany provozovatele eShopu:
Provozovatel eShopu Sedlářství - Radek Kratochvíl si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- zboží je dlouhodobě nedostupné

- cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

Pokud provozovatel jednostranně zruší objednávku, neprodleně o tom bude zákazník informován, a to elektronickou poštou nebo telefonicky. Pokud již došlo k zaplacení objednaného zboží, bude zákazník kontaktován pracovníkem e-shopu Sedlářství - Radek Kratochvíl, a budou mu nabídnuta jiná řešení, popř. vrácení zaplacené částky.Cena, platba:

Ceny uvedené na internetových stránkách eShopu Sedlářství - Radek Kratochvíl jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny zboží na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží (dobírka). Pro snadnou identifikaci Vaší platby při platbě převodem vždy uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky. Při nedodržení platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení a to ve výši 0,1 % z celkové částky za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do jeho úplného zaplacení.

 

Dodání zboží:

Dodávky se snažíme realizovat v co nejkratším termínu. Pokud je zboží skladem tak obvykle do 2 - 5 pracovních dnů (zejména se jedná o nejčastěji prodávané zboží). Některé zboží je vyráběno na zakázku. Konkrétní doba dodání je u takovýchto výrobků uváděna u jednotlivého zboží, pokud se reálná doba dodání liší, je zákazník vyrozuměn. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.

 

Způsob platby:

1. Hotovostně při převzetí na dobírku

2. Bezhotovostně bankovním převodem před expedicí

3. Hotovostně při osobním odběru zboží v provozovněPoštovné a balné:

Zásilky odesíláme Spediční firmou, zásilky do 15kg mohou být odesílány Českou poštou - Obchodním balíkem. Poštovné je stanoveno na 100,-Kč. Křehké a na rozbití náchylné zásilky nedoporučujeme zasílat touto přepravou. Zásilky s platbou na dobírkou jsou zpoplatněny částkou 160,-Kč.

Těžší zásilky odesíláme pouze spediční službou. Řidič vám před svým příjezdem zavolá a avizuje svůj příjezd. Zboží vám bude doručeno za 1. zamykatelné dveře vašeho domu. Řidič je vybaven manipulačním vozíkem pro převoz objemného zboží po rovném podkladu. Zboží rozváží pouze jeden řidič proto pro případnou pomoc např. při stěhování do schodů u těžších zásilek je potřeba, abyste si zajistili pomocníka, který Vám s výnosem pomůže. Zboží Vám bude dopraveno za první uzamykatelné dveře na dodací adresu. Další případná manipulace je možná vždy pouze po dohodě s řidičem.

 


Kontrola dodávky:

Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu je nutné neprodleně oznámit provozovateli eShopu Sedlářství - Radek Kratochvíl a s ním dohodnut další postup vyřízení reklamace (např. nové zaslání zboží). Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát zřetel.

 

Reklamace:
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, pro podnikatele v rámci jejich podnikatelské činnosti 12 měsíců. K reklamaci je ve všech případech nutné přiložit kopii paragonu (faktury), případně doklad o zaplacení faktury. Reklamace bude vyřízena v nejbližším možném termínu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu či jinak řádně zabalené, aby během transportu nedošlo k dalšímu poškození. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Zboží určené k reklamaci, které je poškozené během přepravy, výrobce zpravidla neuznává.Ochrana dat:

Ochrana dat zákazníka se řídí platnými zákony České republiky (viz. Ochrana osobních údajů).

 


Příjemný nákup Vám přeje tým Sedlářství - Radek Kratochvíl.


HomeHome

Košík  

(prázdný)

Novinky

Žádné nové zboží v tuto chvíli